โหดพระกาฬ

ข้อมูลภาพยนตร์:

  • นักแสดงนำ: สรพงศ์ ชาตรี / ดวงเดือน จิไทสง
  • ประเภท: ภาพยนตร์ไทยอมตะ

โหดพระกาฬ

Action


เนื้อเรื่องย่อ

-