ผีสองนาง

ข้อมูลภาพยนตร์:

  • นักแสดงนำ: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ / วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง
  • ประเภท: ภาพยนตร์ไทยอมตะ

ผีสองนาง

Thriller


เนื้อเรื่องย่อ

-