หัวใจ 4 สี

ข้อมูลภาพยนตร์:

  • นักแสดงนำ: ศรัณยู วงษ์กระจ่าง / ลลิตา ปัญโญภาส / พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / ธัญญา โสภณ
  • ประเภท: ภาพยนตร์ไทยอมตะ

หัวใจ 4 สี

Love


เนื้อเรื่องย่อ

-