เพชรลำพระเพลิง

ข้อมูลภาพยนตร์:

  • นักแสดงนำ: สรพงศ์ ชาตรี / นรีรัตน์
  • ประเภท: ภาพยนตร์ไทยอมตะ

เพชรลำพระเพลิง

Action


เนื้อเรื่องย่อ

-