แจ้งถึงลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากแผ่น DVD บางส่วน ที่ทางบริษัท ไร้ท์ บิยอนด์ จำกัด ได้วางจำหน่ายไปแล้วนั้น พบว่ามีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับแผ่น เนื่องจากความ ผิดพลาดทางการผลิต ทางบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยแก่ลูกค้าทุกท่าน ที่ได้ซื้อ DVD นั้นไป และทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยน DVD ให้ท่านใหม่ ขอให้ ท่านส่งแผ่นกลับมาที่บริษัทฯ และทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการจัดส่งแผ่นใหม่ไปให้ท่านทันที